Stoppet bil med scooter på taket. Tabber som dette kan føre til at lappen ryker

På vinteren har han sett biler som har kjørt med snøscooter på taket.