Rypetakseringene i august viste som kjent noe under middels tettheter av lirype på Finnmarkseiendommen og svak kyllingproduksjon. Hittil i høst er 8338 liryper og 2974 fjellryper rapportert felt på Finnmarkseiendommen. Det utgjør en nedgang i både lirype- og fjellrypefangsten på 14 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

- Samlet sett vurderes høstingsratene for lirype å være på under fem prosent av anslått totalbestand og godt innenfor det som regnes som bærekraftig. Småviltjegerne har så langt i snitt felt 0,6 lirype per dag, og Kautokeino er den kommunen hvor det felles flest liryper på Finnmarkseiendommen, med litt over 3500 felte fugl. Om lag 85 prosent av alle aktiverte jaktdager er så langt rapportert, og den foreløpige rapporteringen viser at litt over 14 000 dager har vært benyttet på jakt, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Takseringsresultat

Et begrenset antall jaktkort til tilreisende ble lagt ut for salg etter takseringsresultatene tidligere i høst. Som følge av dette har så langt rypejakta for tilreisende blitt stoppet i 33 av 136 jaktfelt, noe som er det høyeste antallet siden dette reguleringsverktøyet ble introdusert i 2011. Sammen med dagskvoter og sesongkvoter har disse reguleringene bidratt til en moderat reduksjon i uttaket av ryper og skogsfugl lokalt på Finnmarkseiendommen.

- Uttaket av rype er først og fremst koblet til jakttrykket i form av antall jaktdager som jaktes i det enkelte jaktfelt. For å sikre at det er nok rype også til lokalbefolkningen resten av sesongen, er altså rypejakta for tilreisende blitt stoppet i disse feltene etterhvert som antallet jaktdager har økt, fortsetter Asbjørnsen.

Det meste av småviltjakta på Finnmarkseiendommen er nå gjennomført.

- Det aller meste av jakttrykket pågår de første ukene etter 10. september. Utover i oktober er det stort sett lokale jegere som jakter, og da i helgene. Når mørketiden legger seg over Finnmark, er jegerne rolige, før noen få jegere og fangstfolk igjen våkner opp med sola sin ankomst, sier Asbjørnsen.

FeFo regulerer småviltjakta i dialog med brukerforeninger i Finnmark.

- Tilbakemeldingene fra lokale jegere og brukerforeninger på årets fredning av røy og orrhøne har vært positive. Det kom fram på møtet FeFo hadde med NJFF Finnmark og Vest-Finnmark Fuglehundklubb den 27. oktober. Det var enighet her om at reguleringene vedtatt i august fortsatt skal være gjeldende for resten av sesongen, avslutter Asbjørnsen.

Husk å aktivere sesongkortet ditt før du skal ut på jakt. Det gir oss verdifull kunnskap som vi bruker i småviltforvaltningen.

Jaktkort for snarefangst er snart klart. Du som planlegger å fangste med snarer vil finne produktet i vår kortsalgportal.