Fire ledere har sluttet de siste månedene

Vera Iversen, daværende teknisk sjef sa opp sin stilling i Nordkapp i juli. De første dagene i januar sa både Ronny Holm, sektorleder for Helse, rehabilitering og omsorg og Siv Kathrin Hjellnes, sektorleder for oppvekst, kultur og velferd opp sine stillinger. Magda Filonowich, sektorleder for økonomi og stab har nylig fått sluttpakke fra Nordkapp kommune.