- Det er viktig å kjenne sine rettigheter

Nordkapp Fiskarlag har et ønske om å få med seg yngre medlemmer. - Vi i fiskarlaget ønsker at de som skal inn i fiskeryrket skal kjenne sine rettigheter og muligheter i yrket. Dette er viktig sier leder i Nordkapp Fiskarlag, Raymond Karlsen.