Fisker fra Nordkapp bøtelegges av Politimesteren i Finnmark

En fisker bosatt i Nordkapp har fått et forelegg fra Politimesteren i Finnmark for å ha bedrevet annet fiske enn rekefiske og skraping av skjell i området mellom 4 og 20 nautiske mil fra grunnlinjene rundt Bjørnøya.