Kystsamfunnene og fraflytting

Kystsamfunnene er preget av fraflytting, forgubbing og skjev kjønnsbalanse. Dette er en utvikling som har akselerert mer og mer siden 1980-tallet. Sametinget har bidratt til å bremse noe av fraflyttingstendensen gjennom sin støtteordning til fiskebåter. Denne ordningen har vært med å skape nytt liv og håp i flere små samfunn på kysten, men det er fremdeles flest menn som kjøper fiskebåter og etablerer seg i fiskeriene. Og dermed også flest menn som benytter seg av denne støtteordningen.

-Alle samfunn trenger både kvinner og menn, samtidig er kystens største primærnæring svært mannsdominert. Heldigvis er samfunnet i endring også der, og vi ser at stadig flere kvinner trer inn i fiskeriyrket og investerer i egen fiskebåt. Investering i kvinnelige fiskere er det samme som å investere i fremtidig økt bærekraft for samfunnene langs kysten. Med kvinner fylles kystsamfunnene med barn og familier, derfor er det viktig å beholde kvinnene i disse samfunnene. Et bidrag til dette er å motivere kvinner til å investere i fiskebåter og selv bli fisker-, sier Ingvild Halvorsen og fortsetter:

Økt finansiering til kvinner

- Derfor foreslår vi at sametinget øker støtten til kvinner som investerer i fiskeriene og vi ber sametingsrådet komme tilbake til plenum med sak der vi kan diskutere en helhetlig strategi for å øke andel kvinner i fiskeriene. Det er langt fra ukjent å bruke støtteordning for å motivere til å investere i egen bedrift. Eksempelvis har Innovasjon Norge økt finansieringsstøtte til kvinner som ønsker å etablere tilleggsnæring til primærnæringene.