Foldalbruket restaureres i harmoni med tidevannet

Arbeid med restaurering av det verneverdige Foldalbruket i Kjøllefjord er i gang. Det jobbes i samarbeid med tidevannet, forteller Liv Jorunn Lauritsen Nygård.