- Vi håper vi kan være med å gjøre en forskjell med dette

Repvåg Kraftlag SA har i mange år støttet lag og foreninger gjennom sitt fond for samfunnsnyttige formål. Nå kommer det nye krav for de som ønsker å søke på disse midlene.