Nordkapp Arbeiderparti krever tryggere veier på E69 fra Olderfjord til Nordkapp. Vi er glade over at en ny Skarvbergtunnel nå ferdigstilles og åpner om kort tid. Men vi forventer at Statens vegvesen gjennomfører flere rassikringstiltak på nevnte vegstrekning. Innbyggere og næringsliv og transportører fortjener trygge veier med god framkommelighet.

Dette står det i den vedtatte årsmøteuttalelsen.

Hvert år, i takt med vinter, snøfall og dårlig vær, stiger utryggheten til de veifarende til og fra og i Nordkapp kommune betraktelig. Vinteren 2022/2023 er intet unntak. Det har også i år gått snøras. Heldigvis uten menneskelige eller materielle skader. Frykten for ras er uholdbar og skaper frykt. Det er uholdbart og reduserer livskvaliteten til folk.

Rasfare reduserer forutsigbarheten for trygg transport med de konsekvenser det har for næringsliv og transportører. Dette er en stor samfunnsutfordring som må gjøres mer med.

Det er fortsatt 20 registrerte raspunkt igjen på E 69, som må sikres. 8 av dem kategorisert med høy og middels skredfaktor.

Nordkapp Arbeiderparti vil fortsette å kreve tiltak til rassikring helt til veiene våre er trygge og ber kommunen prioritere dialog med ansvarlig vegeier om sakene. Også fylkeskommunen må ta ansvar og utbedre fylkesveiene 8048 til Kamøyvær og 8050 til Nordvågen. Vi vil akseptere mer kostnadseffektive løsninger med for eksempel digital overvåking og aktiv skredkontroll i påvente av permanente løsninger. For oss er det viktigste å sørge for så høy grad av trygghet på veiene som mulig avslutter Nordkapp Arbeiderparti sin uttalelse.