Vår finansminister Siv Jensen rettet nylig søkelyset mot en viktig sak: forbrukermakten. – Har du ikke gode nok renter i banken din, be om et tilbud eller bytt bank, oppfordrer hun.

Norske forbrukere har mer makt enn forbrukere i mange andre deler av verden. Vi er blant annet godt beskyttet gjennom lover, regler, tilsynsorganer og klageordninger. Vi har flere vaktbikkjer som er der ene og alene for å passe på forbrukernes rettigheter.

Mens bankene følger rentehevingene fra Norske Bank når det gjelder lånerenter, er det ofte at rentene på sparing står stille. Dette er ikke greit. Enkelte banker setter renten på sparekontoer så lavt som til 0,1 prosent. Både på boliglån og bankinnskudd kan det være tusenvis av kroner å tjene ved å bruke sin forbrukermakt.

Det trengs ikke mer enn et par timer hvert år på å gå gjennom låne- og sparebetingelsene i banken din, samt avtalene du har med internett-, strøm- og telefonleverandør. Disse timene kan spare deg for tusenvis av kroner. Dette er penger som kan komme svært godt med, både for nyetablerte boligeiere, storhusholdninger, enslige og pensjonister. Ingen sier vel nei til litt ekstra penger i kassen.

Nyåret kan være et passende tidspunkt for å gå gjennom økonomien med friske øyne. Da kan man gå gjennom alle månedlige utgifter og sammenligner dem med konkurrenten. «Ville jeg fått et bedre tilbud et annet sted», kan man spørre seg. Overraskende ofte er svaret ja.

Bankene er tilbydere av tjenester på lik linje med teleoperatører og internettleverandører. Hvis telefonabonnementet er dyrere enn konkurrentens, lønner det seg å be om et minst like godt tilbud. Som oftest er tilbyderne villig til å strekke seg langt for å beholde deg som kunde. Det samme er ofte bankene. Hvis man ikke blir hørt, bruker man sin makt ved å gå et annet sted.

Fremskrittspartiet er forbrukerens parti. Vi kjemper for en enklere og bedre hverdag for forbrukeren. Rammeverket for at forbrukeren skal bli hørt og ha mest mulig innflytelse ligger på plass, men det innebærer også at forbrukerne handler og tar i bruk makten de har.