Onsdagsmorgen sendte ordfører i Nordkapp ut epost til media. Her informerer han om at det er innkalt til ekstraordinært formannskaps og kommunestyremøte på torsdag.

Det er en sak som skal tas opp, og dette er en personalsak som er unntatt offentlighet etter §13.

Saksliste

xx/20 - Godkjenning av innkalling og saksliste

xx/20 – Personalsak uoff offl§13 jf. fvl§13

Saksdokumenter deles ut på møtet