Formannskapet har i dag fattet følgende uttalelse om LOSA-tilbudet:

Atter en gang vil Fylkeskommunen kutte i LOSA – bærebjelken i Videregående opplæring for kystkommunene uten egen Videregående skole. For Lebesby kommune er dette ikke akseptabelt.

LOSA tilbudet er unikt – Et samarbeid mellom fylkeskommunen, LOSA kommunene og lokalt næringslivet for å gi våre ungdommer en utdanning som er basert på 40 % praksis i lokale bedrifter eller virksomhet.

Moderne teknologi bidrar til at de kan få undervisningen på hjemstedet og slipper å bli borteboere som 15 åring. Dette er med på å utjevne sosiale forskjeller og sørge for like muligheter geografisk. De får lærlingeplasser, fagbrev og jobb i sine hjemkommuner!

I løpet av de siste 15 årene har LOSA fått fotfeste i kommunen og har et godt omdømme. Vi har lyktes i å rekruttere mange elever og har meget høy gjennomføringsgrad. Elevene kan vise til gode resultater og LOSA er en skole med høy trivselsfaktor.

For Lebesby kommune er det av avgjørende viktighet å kunne rekruttere kompetent arbeidskraft til offentlig og privatsektor. Dette vedtaket vil føre til at flere ungdommer må flytte fra de små kommunene som igjen vil gi utfordringer til lokalt næringsliv.

På samme tid som LOSA-tilbudet fjernes, begrenses også mulighetene til våre elever. Innføring av opptaksregioner i Finnmark gjør at elevene som ikke har et nærskole alternativ må søke innenfor oppsatte regioner. Dette fratar elevene muligheten til å velge trygge alternativ for seg og sine familier. Vi ber om at man får unntak for kommuner som har lang reisevei til nærmeste nærskole tilbud.

Lebesby kommune vil på det sterkeste oppfordre til at tilbudet om LOSA blir videreført – dette som et ledd i en fremtidsrettet og desentralisert utdanningspolitikk.

Dette skriver formannskapet i Lebesby kommune på egen nettside.