Stor usikkerhet om størrelse på påfyll til næringsfondet fremover

Formannskapet skal behandle saken om status på Nordkapp kommunes Næringsfond i dagens Formannskapsmøte. Fondet er per i dag helt tomt.