Rådmann Robertsen: – Man kødder ikke med å ikke betale lønn til folk som er i arbeid

På formannskapsmøte i Nordkapp kommune 22. oktober ble det blant annet tatt opp at kommunen hadde et merforbruk på 3,3 millioner kroner. En del av de utgiftene har gått med å få inn kompetanse til lønnsarbeid i kommunen. Rådmann Robertsen oppklarte spørsmål rundt dette.