Dette er medlemmene i formannskapet

Etter et kort møte, ble man enige om at man skulle gå for avtalevalg i forbindelse med det nye Formannskapet.