Stemte over forslag om ansettelser og ansettelsesstopp

Formannskapet gikk tirsdag gjennom seks saker om ansettelser i kommunale stillinger i Nordkapp. På grunn av vedtak om ansettelsesstopp fra desember må rådmann legge frem forslag om dispensasjon fra vedtaket før ansettelser kan bli gjort.