Utsatte søknader til næringsfondet

På formannskapsmøte tirsdag lå fem søknader til næringsfondet på lista over saker hvor rådmann hadde kommet med sine innstillinger. Forslag om å utsette søknadene ble vedtatt.