Valgkomite har bestått av Ruben Alseth og Bente Ravlo. Her er deres forslag til styre i fotballgruppa 2021.

Valgkomiteens forslag til nytt styre er:

 • Leder: Stig Erling Kristiansen
 • Nestleder: Stian Høyen
 • Styremedlemmer:
 • Kasserer: Kjell Andreassen
 • Styremedlem: Odd Andreas Johnsen
 • Styremedlem: Marte Gabrielsen
 • Styremedlem: Hilde Horn (ny)
 • Styremedlem og representant for sportslig utvalg: Ole Dyrstad

Styret har bestått av 10 representanter. Dette ser man kanskje er flere enn hensiktsmessig. Det er derfor ønskelig å redusere antallet til 7 representanter.

Styret i HT&IF fotballgruppa 2020 bestod av:

 • Leder: Stig Erling Kristiansen
 • Nestleder: Hege Jernsletten (på valg)
 • Styremedlemmer:
 • Odd Magne Nylund
 • Vegard Sannes (på valg)
 • Marte Gabrielsen
 • Geir Stian Høyen (på valg)
 • Odd Johnsen (på valg)
 • Thomas Hansen (på valg)
 • Kasserer: Kjell Andreassen
 • Styremedlem og representant fra sportslig utvalg: Ole Dyrstad