I henhold til Langtidsplanen for forsvaret (LTP), og forsvarssjefens råd forut for denne i 2015, så var det jo bestemt at alt av forsvar nord for Ørland, skulle bort, både på land, luft og sjø.

Dette på grunn av at politikerne ikke har bevilget nok penger til forsvaret over en periode på nærmer 30 år, slik at forsvaret var bankerott.

Unntagelsen var/er for luft, Evenes, der man allerede hadde bestemt at man skulle ha en fremskutt base for 2-3 av de nye jagerflyene F-35, da de ikke har nok rekkevidde til å operere helt nordøst i landet, med Ørland som utgangspunkt.

Og for Hæren soldatene på grensen, pluss at forsvarsministeren fikk en liten bonus, siden han er fra Finnmark, slik at det kommer noen få soldater på Porsangermoen.

Vil jo gjøre han og Høyre litt populær i det området.

For Sjø så beholdt man Ramsund, kystvakten skulle jo fjernes fra Sortland, og vil nok bli flyttet med tiden.

Andøya flystasjon legges ned. Bodø flystasjon legges ned.

Banak flystasjon legges ned.

Bardufoss ønskes nedlagt, og ser nå ut til å bli nedlagt, da helikoptrene vil bli stasjonert i Bergen og på Rygge.

Med dette geni-trekket har de redusert mottakskapasiteten for NATO-fly med nærmere 90%.

Altså Norge vil ikke være i stand til å ta imot mer enn 10 % av den flystyrken, som er nødvendig i en kritisk situasjon, og luftrommet langs hele Nord-Norge vil være tapt.

Så legges Andøya flystasjon ned, som er en fullt operativ flystasjon, og man flyttes overvåkningsflyene (MPA), til Evenes, som blir den eneste militære flystasjonen i Nord-Norge og som må bygges opp til en ukjent pris, stipulert til 4.2 mrd., men vil nok adskillig mer sløsing med penger.

Evenes flyplass blir det eneste som blir igjen, og det har jo forsvarssjefen nå innrømmet, at det kun er noe som kan fungere i fredstid, noe som er helt riktig.

Så har vi den videre raseringen av forsvaret i nord: Seks P-3 Orion, erstattes av fem nye maritime overvåkingsfly til Evenes.

339 skvadron (Bell 412) Hærens luftstøtte helikoptre på Bardufoss, flyttes til Rygge. 334 skvadron (NH-90 Fregatthelikoptre som enda ikke er kommet, og som tidligst vil bli operativ i 2030) flyttes fra Bardufoss, til Haakonsvern Bergen.

Sjef Luftforsvaret, som var beordret til Reitan Bodø, blir værende på Rygge, da Nord-Norge er planlagt å kunne ofres, og da vil det være dumt å plassere dem i Bodø.

Åsegarden leir Harstad legges ned.

2.bataljonen i Troms legges ned, noe som kan gjøre det samme, når man tar fra dem helikopterstøtten og sender den til Rygge. Kystradarkjeden legges ned.

Loran C, eneste navigasjons-system legges ned, som er eneste «backup» system som virker, når satellitt-navigasjon blir satt ut av spill, noe som er en enkel sak for en fiende.

Sjøheimevernet som ved mobilisering disponerer ca. 200 større fartøyer og 130 hurtigbåter, som også skal beskytte kysten, legges ned. Skjold-klassen, hurtiggående båter som kan dekke hele kysten i løpet av få timer, og som er eneste effektive forsvar av fjordene våre, utstyrt med Joint Strike Missiler, fases ut.

Ubåter vil bli redusert fra 6 til 4 stk. behovet er 12-15 ubåter.

Seks mineryddingsfartøy, reduseres til fire. Kystvakten reduseres med to fartøyer fra 15 til 13.

I tillegg har man kjøpt NH-90 helikopter som var bestilt rundt 2001 og som skulle leveres for 10 år siden, men som ikke er levert enda, og er antatt operative i 2030, tidligst.

Dette vil gå ut over beredskapen i Nordishavet, ved forlis, der man ikke lenger har noen kapasiteter til å drive SAR-operasjoner, da man også har sørget for at Orion-flyene ikke kommer i luften, på grunn av personellflukt, både teknisk og operative mannskaper.

I tillegg vil reaksjonstiden for de nye overvåkingsflyene, som skal stasjoneres på Evenes, bli ca. 60 minutter lenger enn de er i dag, enn for Orion-flyene som er stasjonert på Andenes.

Det kan bli lange minutter for den som ligger i isvannet og kjemper for livet.

Heimevernet reduseres fra 42 000 mannskaper til 35 000 mannskaper.

Alle styrkene som her er nevnt, skal enten skal nedlegges eller reduseres, og ellers er jo alt annet av kystfort og avdelinger i Nord-Norge nedlagt de siste 25 årene.

I 1990 hadde man 200.000 soldater i Troms, mens i dag er det snakk om 2-3 tusen. Når 2.bataljonen blir nedlagt blir det enda færre.

Til sammenligning: Mens vi har en hær på 3 600 (nettopp opplærte) soldater + 35 000 HV-soldater, har Finland en 16 000 mann stående hær pluss 230 000 i mobiliseringshæren.

Vi bruker 60 % av forsvarsbudsjettet til administrasjon mens Finland bruker 12 % av budsjettet til administrasjon.

Det Finske forsvarsbudsjettet er under halvparten av Norges. Hvorfor går forsvarsledelsen inn for alle disse nedleggelsene?

Jo, som tidligere sagt, man har nedprioritert forsvaret i nærmere 30 år, og hvis man hadde hatt 3% av BNP slik som under den kalde krigen, hadde forsvarsbudsjettet ligget på nærmer 100 mrd. i stedet for i overkant av 30 mrd. slik det var før man vedtok disse 180 mrd. i henhold til langtidsplanen for forsvaret (LTP).

For 2018 er det vedtatt 55 mrd. men disse er oppspist av de nye jagerflyene, så forsvaret sliter fortsatt, og etter at valgflesket har tørket opp, så virker det ikke som om regjeringen ønsker å holde sine løfter om 2% av BNP til forsvaret som ville medført ca. 70 mrd. i 2024.

Ut fra dette har forsvarssjefen funnet ut, at når først Evenes var valgt til QRA (fremskutt base for jagerflyene), så kan man like godt ha overvåkingsflyene der også, så har de i hvert fall en flyplass de kan operere ut fra i fredstid.

Så sparer man penger etter en del tiår, ved at alt annet er nedlagt i nord.

Men samtidig, har man dermed avgjort at vi ikke kan ta imot flyhjelp fra NATO i krise/krig, og denne hjelpen må man ta imot på Østlandet, som da medfører at Nord-Norge ligger åpen og uten forsvar.

Resultatet av dette er at man mister luftherredømme over Nord-Norge og havområdet utenfor, og da mener politikerne og forsvarsledelsen at vi likegodt kan ofre Nord-Norge, ved et angrep, og eventuelt ta det tilbake når NATO kan komme oss til hjelp, noen måneder senere.

Det er bare et lite «men» her, hvis russerne først ha satt seg fast i Nord-Norge, så må NATO bombe det sønder og sammen, for å klare å ta det tilbake igjen, og da blir det ikke så greit å være Nordlending.

Dette scenarioet bekreftes av forskere i militære, som har forelesninger på krigsskoler om dette.

Da man etter at NATO har overtatt de Baltiske landene, så regner en med et angrep fra russerne for å ta tilbake disse landene, før eller siden. Skulle dette skje, så vil russerne være redde for motangrep fra nord, fra NATO-styrker som kommer inn rundt Nord-Norge, og truer Russland.

Så dermed vil de samtidig med at de går til angrep mot de Baltiske landene, så vil de ta Nord-Norge ned til Lofoten, for å ha luft- og sjø-herredømme i Barentshavet, for å møte truslene som kommer der.

Dette er scenarioer som er beskrevet av forskere, ikke ut fra min fantasi.

Dette bekreftes jo av den store NATO-øvelsen som skal holdes i år, der man konsentrere seg om å ha NATO-styrker fra Værnes og sørover, pluss i midt og syd Sverige og videre ut i Østersjøen. Så mønsteret fra tidligere NATO-øvelser, der man skulle forsvare Nord-Norge med øvelser der, er man gått bort fra. Men mitt spørsmål er: Ønsker det Norske folket dette, og ikke minst nordnorges befolkning at Nord-Norge skal ofres og fratas alt Forsvar?