Fortsatt høy arbeidsledighet

Ved utgangen av desember var seks prosent av arbeidsstyrken i Nordkapp helt uten arbeid.