- Forvaltningen skal ligge til grunn for tildelingen av kvoter

Av

Nordkapp Senterparti kom med en uttalelse om krabbefiske på sitt årsmøte forrige helg.