Forventer at kommunen ivaretar sine oppgaver og ansvar i henhold til lovkrav

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har gjennomgått oppfølgingen av barnevernstjenesten i Nordkapp kommune. Her påpeker Fylkesmannen at utarbeidelse og evaluering av tiltaksplaner, samt oppfølging av barn i fosterhjem gjennom tilsyns- og oppfølgingsbesøk er lovpålagte oppgaver som kommunen må sikre at gjennomføres i henhold til lovkrav.