Vi har ingen arbeidsplasser å miste i Nordkapp. Nordkapp Høyre støtter Ap sitt initiativ, og håper de andre partiene gjør det samme. Vi forventer et enstemmig kommunestyre i denne saken.

Det skriver Nordkapp Høyre.

Uavhengig av fylkessammenslåing er det vårt soleklare standpunkt at fagskolen må bestå som en selvstendig enhet, med eget styre slik det er i dag.

Vi jobber hele tiden opp mot våre egne politikere på regionalt nivå, også i denne saken. Men vi minner om at beslutningen ligger hos det politiske flertallet på fylkestinget (AP, SV og SP) som har beslutningsmakt til at fagskolene ikke slås sammen avslutter Nordkapp Høyre.

Finnmarksposten sendte en henvendelse til alle politiske partier 19. mars med forespørsel om å komme med en uttalelse i denne saken.