Friluftsliv eller turisme på Nordkapp?

Av

Hva forbinder du med Nordkapp? Er det stedet for friluftsliv eller er det reiselivsmål på Europas nordlige ytterpunkt?