Ønsker du varig livsstilsendring?

Frisklivsentralen er et tilbud som er kommunalt tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende. Dette er et tilbud som hjelper deg å endre levevaner, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og psykisk helse.