Gå til sidens hovedinnhold

Frykter for flytilbudet i Nord-Norge

Et regjeringsoppnevnt utvalg har foreslått å legge ned flere av kortbaneflyplassene i distrikts-Norge, de mener færre og større flyplasser kan gi økt konkurranse og et bedre flytilbud.

Senterpartiets Sandra Borch reagerer kraftig på at regjeringen har opprettet et utvalg som nå skal legge frem forslag og nedleggelse av en rekke flyplasser i distriktet.

- Dette er alvorlig for Nord-Norge, her er vi helt avhengig av kortbanenettet for å i det hele tatt komme oss frem. Flyplassene på kortbanenettet knytter landet sammen, de gjør det mulig å bo og drive næringsvirksomhet i hele landet, sier Borch

Borch og Senterpartiet vil bevare dagens kortbaneflyplasser, redusere avgiftene så de kommersielle flygningene kan opprettholdes og bruke mer penger på statlige rutetilbud så det blir flere avganger og billigere flybilletter i Nord-Norge.

- Senterpartiet har fremmet en rekke forslag for å styrke kortbanenettet. Det gjelder redusert moms, reduserte avgifter og flere statlige ruter. Det brukes enormt mye penger på å bygge kollektivtransport i og rundt de største byene, i distrikts-Norge er kortbanenettet kollektivtransporten, folk er avhengig av kortbanenettet for å komme seg på jobb og sykehus, sier Borch.

- Regjeringens avgiftsøkninger har dessverre gjort det enda dyrere å fly på kortbanenettet, Senterpartiet vil reversere avgiftsøkningene, så det blir billigere å fly på kortbanenettet, avslutter Borch