Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen har bevilget kr 1 080 000 til utvikling av fylkets innovasjonsstruktur

Støtte til Innovasjonsnettverk Troms og Finnmark er bevilget fra Fylkeskommunen. Dette skal bidra til verdiskaping i næringslivet i regionen.

Innovasjonsnettverk Troms og Finnmark er etablert for å bidra til å utvikle fylkets innovasjonsstruktur til et velfungerende nettverk. Nettverket består av alle inkubatorer og næringshager i fylket, Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, Selskapet for industrivekst SF (Siva), Regionalt Forskningsfond (RFF) og Sametinget.

Bidra i deltakernes nettverk

Innovasjonsnettverket skal, i tillegg til å koble nettverksdeltakerne sammen, også bidra til å koble sammen bedriftene og gründerne i deltakernes nettverk. Slik skal det sikres at ressursene finner sammen til størst mulig nytte, uavhengig av hvor i fylket de holder til. Nettverket skal også jobbe aktivt med å rekruttere til og støtte opp rundt potensielle forskningsprosjekt. For øvrig er det et mål å få synliggjort for offentligheten den verdiskaping og vekst som skjer i næringslivet i regionen.

- Virkemiddelaktørene i Troms og Finnmark fylke har over tid utviklet et sterkt og kompetent miljø for næringsutvikling og innovasjon. Formaliseringa av samarbeidet vil styrke nettverkets enkeltaktører og helheten gjennom samordning av innsatsen samt deling og bygging av kunnskap. Deltakerne har tett kontakt med bedrifter og gründere i sine nettverk, og bidrar til utvikling og innovasjon i næringer som er viktige for fylket. Gjennom etableringa av innovasjonsnettverket vil alle kunne dra erfaring fra suksesshistoriene fra hele fylket, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).


Konkret skal Innovasjonsnettverk Troms og Finnmark gjennomføre koordinerende møter, kompetanse- og utviklingstiltak for nettverksdeltakerne samt tiltak for fylkets næringsliv og gründere. Støtten gis for årene 2021 - 2023.