Nord-Norge har store helsemessige utfordringer knyttet til vær og klima vinterstid. Dette skaper utfordringer for ambulansetjenesten i akutte situasjoner.

Det er derfor viktig at ambulansetjenesten, både på land, helikopter og ambulanseflyvninger fungerer tilfredsstillende. Mange eldre har ulike sykdommer som gjør dem til en ekstra sårbar gruppe i samfunnet.

Fylkeseldrerådet i Troms og Finnmark vil spesielt peke på at under pandemien har digitaliseringen skutt fart, og mange eldre har manglende kunnskaper og heller ikke tilgang til digitale hjelpemidler. Selv om digitalisering har lønt seg, bor det minst 200 000 ikke digitale eldre i Norge.

Disse er derfor i ferd med å bli utestengt fra informasjon i forbindelse med pandemien. Vi utfordrer derfor det offentlige å gi ut informasjon i papirformat, slik at alle får informasjon i posten.

Vi ber også Troms og Finnmark fylkeskommune og kommunene i Troms og Finnmark om å sikre at eldre får hjelp og tilsyn, slik at ingen behøver å ligge alene uten tilsyn, hvis de rammes av koronaviruset.

Videre ber vi om at institusjonene for eldre legger til rette for at de som ønsker det, får digitale besøk av pårørende. Det må også legges til rette for digitale kirkelige tjenester for de som ønsker det.