Man kan være ening eller uenig i splittingen av Troms og Finnmark fylke. Det som kan være verdt å tenke på er «kjøttvekten», hva ville skjedd i framtiden med Finnmark all den tid vi er mye færre mennesker i Finnmark enn i Troms?

Nå skal fylkene splittes, det må vi forholde oss til. Arbeiderpartiet (Ap) er stolte og glade for at vi har fått Linda Beate Randal som vår førstekandidat. Linda har evnen til å se fremover og tenke strategisk for Finnmark. Hun har med seg innovasjonskunnskap og er næringsvennlig, det er en stor styrke for vårt fylke.

Så hva betyr fylkestingsvalget for oss i Nordkapp? Hva holder fylkestinget på med? Fylket driver blant annet tannhelsetjenester, de har ansvaret for fylkesveiene og sist, men ikke minst har de ansvaret for driften av de videregående skolene i Finnmark.

Nordkapp videregående skole er svært viktig for Nordkapp kommune. Skolen har linjer som er svært populære og skolen trekker mange unge til vår kommune. Det sammen med satsningen på Sikkerhetssentret, som nå bygges ut for 63 millioner, gjør Nordkapp videregående skole til en hjørnestein innen kunnskapsproduksjon i Nordkapp kommune.

Så da sier det seg selv, fylkestingsvalget er svært viktig for alle i Nordkapp. Det å ha Nordkapp sin stemme inne i fylkestinget de neste fire årene kommer til å bli svært viktig. Nordkapp er så heldige at vi har flere med tilknytning til Nordkapp på Ap sin fylkestingsliste. Kristina Hansen er en viktig støttespiller for Nordkapp. Kristina har med sin politiske teft, sin ureddhet, kommet langt innen politikken, vi trenger Kristinas stemme i fylkestinget de neste fire årene.

I tillegg har vi en dyktig ung kvinne som står på for Nordkapp, det er Silje Vollan Nilsen. Silje er også representant for AUF. Silje har politiskerfaring og kjenner hvor skoen trykker for unge, det trenger vi i Finnmark, en som forstår og tar ungdommen på alvor.

I tillegg til disse to har vi også en politisk erfaren mann i Roger Hansen. Roger med sin kunnskap om fiskeri, distrikts utfordringer og interesse for å bygge et godt fylke, er et godt valg for de neste fire årene.

Nordkappsamfunnet trenger representanter i fylkestinget i kommende periode, gjør det du kan for å sikre dette, vi anbefaler at du stemmer frem disse kandidatene.

Godt fylkestingsvalg!