Gå til sidens hovedinnhold

Generalforsamling i Visit Nordkapp

Det er en glede å gratulere det nye styret og nyvalgt styreleder Maria Sørbø med de viktige vervene for reiselivet i Nordkapp og destinasjonsutviklingen.

Pressemelding

Det er fra ordførers side et ønske om at alle bidrar til arbeidet med å sikre selskapets videre drift på en best mulig måte i en vanskelig tid. Kortsiktig har selskapet økonomiske utfordringer som må løses. På mellomlang sikt er oppfyllelsen av selskapsstrategien (Masterplan Nordkapp) vesentlig. Revidering av planen er i gang og statusrapporten fra Mimir viser at oppfølging av masterplan er en utfordring.

Det er særdeles gledelig at Porsanger og Lebesby kommune som viktige samfunnsaktører har engasjert seg og tatt en aktiv rolle i Visit Nordkapp. Det anses som en stor fordel for destinasjonsutviklingen. Deres positive bidrag til utviklingen av selskapet samt håndtering av de kortsiktige utfordringene er sterkt forventet.

Valgkomiteen bestående av Sigurd Rafaelsen (ordfører Lebesby) og undertegnende sørget for at alle aksjonærer og medlemsbedrifter ble tilskrevet, samt at reiselivsnæringa generelt ble invitert til å komme med innspill. Gjennom denne åpne og inkluderende prosessen kom det innspill på mange meget godt kvalifiserte personer (se vedlegg). Ordfører håper at dette er en arbeidsmåte som den nye valgkomiteen vil fortsette med slik at vi stadig kan avdekke hvilke faglige og kreative ressurser vi har i den lokale reiselivsnæringa samt i aksjonærers og medlemsbedrifters kontaktnett.

Det er godt at Visit Nordkapp nå etter ekstraomganger har fått et kapabelt styre. Først ble valget 5. august utsatt for å finne et godt kompromiss. Til ny generalforsamling 24. august var det lagt fram en enstemmig innstilling fra valgkomiteen hvor kun ett medlem i det opprinnelige styret ble skifte ut. Forsalget ble fremmet av Aina Borch (ordfører i Porsanger) og undertegnede anså det som et godt kompromiss som ivaretok hensynet til både kontinuitet i styret og tilføring av nye ressurspersoner. Valget lot seg beklageligvis ikke gjennomføre da tre styremedlemmer som ikke var på valg, midt under saksbehandlingen tok ordet og ytret sin umiddelbare fratreden fra styret. Til dagens generalforsamling la valgkomiteen fram to forslag med ulik profil slik at aksjonærene hadde et reelt valg.

Det nye styret ønskes lykke til med den viktige jobbe som står foran dem.

Styret:

  • Styreleder: Maria Sørbø
  • Nestleder: Marjolein Ten Hopen
  • Styremedlem: Svein Sjøvegan
  • Styremedlem: Gunn Inger Svane
  • Styremedlem: Øyvind Larssen

+ varamedlemmer: Heli Korhonen, Onar Haugli og Siv Sara.