Barn blir utsatt for reklame gjennom nettbrettet og skole-PCen. Det er behov for tiltak på kort og lang sikt som legger til rette for at skolen blir en frisone for kommersielt press.

Se for deg en tolvåring som gjør lekser:

Når barnet bruker kalkulatoren, følger det med en reklame for et slankemiddel. På et banner over en lærebok blinker det en annonse for klær, og når barna søker opp informasjon til en skoleoppgave, får de opp reklameinnhold forkledd som faktainformasjon.

Dette er virkeligheten for mange norske elever.

Nettbrettet er enda en reklameskjerm

Digitalisering i skolen har skjedd raskt, og på kort tid har det blitt helt vanlig at elever allerede fra første klasse får hvert sitt nettbrett.

Nettbrettet åpner en ny verden for barna. Det kan bidra til mer variert undervisning, tilgang til spennende kilder, og nye og mer engasjerende måter å lære fagstoff på. Men bruken av nettbrettene har også negative sider, blant annet fordi de digitale læringsplattformene sporer barna, noe som gjør at elevene får reklame som er målrettet personlig mot dem.

I en rapport laget på oppdrag for Personvernkommisjonen oppgir barn og ungdom selv at de får opp annonser på nettbrett og skole-PCer. Det er reklame direkte i apper, i nettlesere og i forbindelse med visning av innhold på YouTube.

Barn ønsker mindre reklame

Syv av ti barn og ungdom fra 9 til 18 år oppgir selv at de mottar for mye reklame foran skjermen. Dette framgår av en undersøkelse gjort avMedietilsynet. På digitale flaterblir barna eksponert for målrettet markedsføring for skjønnhetsprodukter, produkter som gir større muskler, kosmetiske behandlinger og for pengespill.

Når vi vet hvor mye kommersielt barn utsettes for hver eneste dag foran skjermen, bør i det minste skolen være et fristed for den type reklame.

Skolens plikt til å beskytte barna

Skolen har en plikt til å skjerme elever for uønsket påvirkning etter opplæringsloven. Målet til myndighetene er klart og tydelig: Kommersialisering i skolen skal motarbeides, og skolen skal være reklamefri.

Redd Barna mener at vi ikke kan ha en annen tålegrense for reklame, bare fordi det skjer digitalt foran skjermen. Vi ville ikke akseptert at noen hengte opp reklameplakater i skolegården. Da skal vi heller ikke godta at barna eksponeres for reklame i skoletiden, når de for eksempel ser på en undervisningsfilm på Youtube.

Derfor må skoleeiere og skoleledere komme på banen. Vi trenger tiltak på kort og lang sikt, slik at skolen blir en frisone for kommersielt press. Gi elever en reklamefri skole, også på digitale flater. Først da kan barn få nok kraft til å stå imot de negative påvirkningene reklamen har i deres digitale oppvekst, før og etter skoletid.