Gå til sidens hovedinnhold

Gir 200 tusen i støtte til bedrifter i Nordkapp

Fylkesråd for miljø og næring, Karin Eriksen, besøker Nordkapp i dag, mandag 13. juli. Bakgrunnen er at fylkeskommunen har lovet 200.000 kroner til Nordkappregionens Næringshage. Pengene skal gå til ekstraordinær bistand til bedrifter i koronakrisen.

Troms og Finnmark fylkeskommune bevilger kr. 200 000 til Nordkappregionens næringshage til ekstraordinær bistand til bedrifter i koronakrisen.

Næringshagene er viktig lokal/regional aktører som bistår næringslivet med både utviklingsstøtte og bistand ved etablering, utvikling og der deres kompetanse trenges. Behovet for ekstraordinær kompetansestøtte er stor i forbindelse med koronasituasjonen, og det er viktig at næringshagene tilføres midler som de kan bruke til å bistå bedrifter i denne fasen.

- Næringshagene opplever stor etterspørsel etter deres kompetanse og bistand nå, og vi er veldig glad for å kunne yte litt ekstraordinær støtte i den vanskelige situasjonen for svært mange bedrifter i regionen, sier fylkesråd for næring og miljø Karin Eriksen (Sp).

Næringshagene i Troms og Finnmark driver, sammen med inkubatorene, mobiliseringsarbeid og utviklingsbistand til bedrifter for Troms og Finnmark fylkeskommune, Innovasjon Norge Arktis, Norges forskningsråd og Siva.

Tilskuddet gis som et bidrag rettet mot bedrifter som er hardt rammet av korona-krisa og trenger bistand for å takle den.

Tildelingen er en del av en fylkeskommunal krisepakke som blant annet gir støtte til næringshager, inkubatorer og aktører som kan bistå med kompetanse og rådgivning til bedrifter særskilt rammet av koronasituasjonen.