– Hva er vår rolle som bygdelag i en krise?

I desember var bygdelagene i Nordkapp i et møte med kommunen om vinterberedskap i fiskeværene. Leder for Gjesvær bygdelag, Leonora Johansen, etterlyser informasjon om hva som er bygdelagenes rolle i en eventuell krisesituasjon.