Har utsatt møtet

I kveld skulle det være møte i Bygdelagsforumet. Dette forumet er et samlende organ for de tre bygdelagene på Magerøya. Nå er møtet utsatt.