- Vi har tilbudet på plass igjen, men nå mangler vi både gymnastene og trenerne, sier Angela Einvik som har et håp om at de skal klare å lokke både barn og foreldre tilbake til idretten igjen.

I dag har de trenermøte på Klubbrommet på Turn klokken 18 og de lokker med kaffe og kake til de som ønsker å være med å bidra som trenere til Turngruppa.

- Det er givende å være trener. Det å se lykken i øynene til utøverne når de mestrer og får til, er helt fantastisk, sier Angela som er trener i turngruppa selv.

NIF, Norges Idrettsforbund, kjører nå en kampanje for å lokke utøverne tilbake til idretten.

- Skal jobbes knallhardt med dette

- Dette er noe HT&IF også vil satse knallhardt på å få til. Vi ønsker utøverne tilbake til idretten, dette er viktig både for oss og for de som tidligere har vært aktive innen de forskjellige idrettstilbudene som vi har i Nordkapp. Det er stor nedgang over hele Norge, og vi har også merket det godt lokalt, forteller hun.

- Dette er veldig synd. Vi er avhengige av både trenere og barn og unge for å kunne opprettholde de gode tilbudene som HT&IF som idrettslag har.

De minste er med

Einvik forteller at det er de minste utøverne som deltar mest.

- De eldste utøverne har blitt færre og færre, mens de minste er de som deltar mest på treninger som tilbys. Vi håper at vi skal kunne lokke alle aldersgrupper tilbake, samt fylle det store behovet for trenere som har oppstått.

Hun håper dermed at så mange som mulig finner veien til Klubbrommet på Turn i dag.

- Vi trenger trenere og vi håper at vi skal klare å snu utviklingen. HT&IF skal være aktivt med på Bolystuken som starter den 30. august og her skal vi vise frem hva vi kan tilby av ulike aktiviteter. Slik det er i dag, så er tilbudene der, men vi mangler barna og trenerne.

- Hvis vi ikke gjør en innsats på dette området, så kan tilbudene forsvinne,