Godt i gang med konstituering av rådmann

Nordkapp kommune er inne i en prosess med å få ansatt ny rådmann i Nordkapp kommune. Før dette, skal en konstituering på plass.