Ga beskjed om granat-funn for 12 år siden. Den ligger der enda

Jon- Asbjørn Johansen er ofte ute på tur, og for 12 år siden kom han og kona over det de først trodde var en gjenglemt termos. Det var det ikke.