- Dette styrker og løfter tilbudet

Grieg Seafood as og Nordkapp Vidergående skole inngikk for to år siden en undervisningsavtale. Med denne avtalen følger det midler som man nå ønsker å bruke på å få realisert et sjørettet anlegg i tilknytning til Nordkapp VGS.