Gudstjenester og arrangement avlyses i Nordkapp

Aktiviteten i Nordkapp menighet skrus kraftig ned i tråd med nasjonale, - og lokale retningslinjer knyttet til å hindre smitte av Koronavirus.

DEL

I tråd med anbefalinger fra bl.a. folkehelseinstituttet og kommuneoverlege innfører vi følgende tiltak i Nordkapp sokn skriver Nordkapp Menighet i en pressemelding.

- Alle gudstjenester er avlyst ut mars måned.

- Planlagt dåp kan gjennomføres i lukket seremoni, med restriksjoner knyttet til antall deltakende.

- Begravelser kan gjennomføres med restriksjoner knyttet til antall deltakende.

- All konfirmantundervisning er avlyst.

- Fasteaksjonen for konfirmantene er avlyst. Digital innsamling via Facebook og Vipps(2426)

- Konserter og annet som måtte være planlagt i kirkene og menighetshuset, avlyses.

- Andakter på Helsesenteret/Vågenstua avlyses.

- Matomfordeling på menighetshuset stenges - men mat kan bli levert på døra til de som trenger det spesielt.

Menighetshuset er stengt for besøkende, men kontoret er tilgjengelig på telefon 77 30 07 33 eller e-post post@kirken.nordkapp.no, i hele perioden. Se øvrig kontaktinformasjon nedenfor.

Tiltakene kan endres fortløpende ut fra endringer i anbefalinger fra lokale myndigheter og nasjonale retningslinjer.

Artikkeltags