Gå til sidens hovedinnhold

Har årsmøte i dag

Høyres årsmøte avholdes i kveld, og her er valgkomiteens innstilling til styret i Nordkapp Høyre.

Valgkomiteens innstilling

Styret

Leder: Dan Kåre Nilsen. Valgt til: 2022

Nestleder: Lars Helge Jensen (på valg).Valgt til: 2021

Styremedlem: Daniel Myhre.Valgt til: 2022:

Styremedlem: Sharon Fjellvang.Valgt til: 2022

Renate Kilaas Olsen (på valg). Valgt til: 2021

Valgkomiteens forslag til nytt styre 2021/2022

Leder: Dan Kåre Nilsen. Velges til: 2022

Nestleder: Sharon Fjellvang. Velges til: 2023

Styremedlem: Daniel Myhre. Velges til: 2022

Styremedlem: Tarald Nikolaisen. Velges til: 2023

Styremedlem og kasserer: Lars Helge Jensen. Velges til: 2023

Bemerkninger fra valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår å beholde nåværende antall personer i styret.

Komiteen har valgt å videreføre ordningen der vi ikke foreslår varamedlemmer.

Sharon innstilles som nestleder, og Lars Helge innstilles som styremedlem. De bytter i praksis roller, noe komiteen vurderer å være en ren praktikalitet. Dette er også noe begge har stilt seg positive til.

Det har vært et ønske om en bedre kjønnsbalanse i styresammensetningen, noe som har vært en utfordring å få til denne gang. Det bør være en målsetning med bedre kjønnsbalanse i fremtidige valg.

Valgkomiteen i Nordkapp Høyre består av Asbjørn Jensen, Ruben Alseth og Kristine Jensen Sandvik