Gå til sidens hovedinnhold

Har avdekket nye smittetilfeller i barnehage

Beredskapsledelsen i Måsøy kommune har komet med ny informasjon i forbindelse med smittetilfeller i barnehage i Måsøy.

Måsøy kommune har de siste dagene avdekket noen smittetilfeller hos barn i Høtten barnehage. Samtidig har Regjeringen gjort lettelser i smitteverntiltakene, som vi har brukt som utgangspunkt i våre vurderinger av situasjonen, skriver Måsøy kommune på egen hjemmeside.

I barnehagen er det nå 4 barn som har fått påvist smitte, samt 4 barn som vi har fått melding om har symptomer. Alle tilhører samme avdeling.

I tillegg fikk Måsøy kommune i dag melding om at 1 søsken til et av barna har fått påvist smitte. Dette er en elev ved Havøysund skole, men har ikke vært på skolen etter nyttår.

Regjeringen anbefaler grønt tiltaksnivå i skole og barnehage, men gult nivå der smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Måsøy kommune har besluttet å fortsatt opprettholde gult tiltaksnivå på Havøysund skole og i Høtten barnehage, og vil følge anbefalingene som ligger i dette.

Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nær den smittede oppheves torsdag 13. januar kl. 24.00. Personene anbefales å teste seg 3. og 5. døgn etter nærkontakten.

Fakta om risikoen for smitte i barnehager og skoler (hentet fra regjeringen.no)

  • Barn blir sjelden alvorlig syke av covid 19. I løpet av hele pandemien er 200 barn innlagt på sykehus med covid 19. I én normalsesong blir cirka 500 barn innlagt for influensa.
  • Omikron gir redusert risiko for sykehusinnleggelse
  • Vaksinerte i yrkesaktiv alder blir sjelden alvorlig syke. Risiko for sykehusinnleggelse er svært lav for vaksinerte under 65 år
  • Det er ikke vesentlig høyere smitterisiko for ansatte i barnehager og skoler enn for resten av befolkningen. Når det gjelder smitte fra barn til lærer/ansatt, er det cirka 0,3 prosent av nærkontakter som smittes. Dette har vært konstant gjennom pandemien.
  • Vaksineringsgraden er høy, 2 av 3 over 45 år i befolkningen har fått sin tredje oppfriskningsdose, som vil bidra til økt beskyttelse
  • 40 prosent av ansatte i barnehager og skoler har nå fått oppfriskningsdosen.