Har løst lønnskonflikten mellom Nordkapp Brann- og redning og Nordkapp kommune

Siden 15. november har de 17 ansatte i Nordkapp Brann- og redning manglet utbetaling for utrykning og øvelser. Nå ser det ut til at man har klart å løse denne saken.