Har oppnevnt arbeidsgiverutvalg for rådmannen

Oppnevning av arbeidsgiverutvalg for rådmannen ble vedtatt opprettet i siste Formannskapsmøte.