Har stengt Dagtilbudet og Parken Kafe

ARKIVFOTO: Dagtilbudet og Parken Kafe er stengt som en konsekvens av korona situasjonen i Nordkapp.

ARKIVFOTO: Dagtilbudet og Parken Kafe er stengt som en konsekvens av korona situasjonen i Nordkapp.

Nordkapp kommune informerer på egen hjemmeside at både Dagtilbudet og Parken Kafe nå er stengt.

DEL

På egen hjemmeside kommer Nordkapp kommune med informasjon til brukere som mottar tjenester fra Helse- rehabilitering og omsorgsektoren.

I forbindelse med korona-utbruddet i Norge vil Dagtilbudet og Parken kafè være stengt frem til 26.03.19. Stengningen kan bli lengre avhengig av utviklingen i utbruddet.

Nordkapp kommune kan også måtte iverksette beredskapstiltak som kan påvirke tjenestetilbud (jfr Lov om kommunal beredskapsplikt).

Dersom det oppstår krisesituasjoner knyttet til korona-smitte kan Helse - rehabilitering og omsorgsektoren måtte omprioritere oppgaver, som for eksempel;

Større andel av vårt personell blir smittet/syke, og ikke kan møte på jobb.

Flere alvorlig syke pasienter med koronasmitte som skal pleies hjemme på grunn av fulle sykehus/sykehjem av korona-smittede eller andre alvorlig syke.

Økt helsepersonellbehov i for eksempel sykehjem der ansatte i andre virksomheter må bistå i pleie.

Oppgaver som kan bli redusert eller bortprioritert:

  • Tilsynsbesøk
  • Bistand til støttestrømper
  • Økt intervall mellom hver gang det gis bistand til dusj
  • Avlastning
  • Miljøarbeid
  • Støttekontakt
  • Vurderingsbesøk av nye brukere, unntatt de med akutt behov for helsehjelp
  • Renhold og klesvask i bolig
  • Matombringing

Nordkapp kommune vil fortsatt sørge for at brukere med behov for nødvendig helsehjelp får dette, som stell og pleie, legemiddelhåndtering, væske- og ernæringshjelp, sår- og annen medisinsk behandling. Det oppfordres til samarbeid med pårørende om oppgaver de eventuelt kan påta seg i en pandemisituasjon.Artikkeltags