Saksutredninger til formannskapet blir ikke ferdig i tide, derfor må formannskapsmøtet som var satt opp 9 juni utsettes, ny dato for formannskapsmøtet er 17 juni. 2021

Som følge av dette må også kommunestyret som var satt opp 22. juni utsettes. Ny dato for kommunestyret blir 29. juni 2021

Dette informerer Mikkola om i en e-post til Finnmarksposten.