Valgkomiteen skriver i en e-post at de takker for tilliten og benytter anledningen til å takke så mye til både Stig Erling og Odd Magne for sin tid i styret.

Ikke minst vil de takke til Stig Erling for sitt lange og trofaste engasjement som leder.

Valgkomiteens innstilling til nytt Styret i HT&IF Fotball 2022

Styrets representanter som er på valg:

Leder: Stig Erling Kristiansen Tar ikke gjenvalg

Kasserer: Kjell Andreassen På valg

Styremedlem: Odd Magne Nylund Tar ikke gjenvalg

Styremedlem: Marte Gabrielsen På valg

Styremedlem og representant for sportslig utvalg: Ole Dyrstad På valg

Styrets representanter som ønsker gjenvalg:

Kjell Andreassen 2 år

Ole Dyrstad 2 år

Marte Gabrielsen 1 år

Valgkomiteens forslag til nye kandidater:

June Mariell Hansen Styreleder 2 år

Elisabeth Leiknes Hansen Styremedlem 2 år

Valgkomiteen for 2021 har bestått av:

Leder Vegard Sannes

Medlem Hege Jernsletten