To av Havila Kystruten as sine skip er kansellerte fra verftet som skulle bygge de

Havila Kystruten skal etter planen overta en del av dagens hurtigrutetilbud langs kysten. Nå har skipsverftet som skulle bygge de to av Havilas nye skip som skulle settes inn i trafikk langs kysten, kansellert hele oppdraget.