Vil Havila Kystruten være klar neste år?

Optimismen var stor da Havila Holding AS inngikk avtale med Samferdselsdepartementet om å betjene fire skip på strekningen Bergen – Kirkenes, en strekning som Hurtigruten har hatt enerett på. Men Havila har fortsatt hindringer de må overkomme før skipene deres kan starte motorene i januar 2021.