- Vi skal være hakket bedre

Havila Kystruten as har ambisjoner om å være en god samarbeidspartner på kysten og de ønsker å levere et produkt som inkluderer og involverer de lokale aktørene.