Uttalelse fra elektrobransjen vedrørende trussel om nedleggelse av Vg2 Elnergi og Ekom.

16. mai fikk undertegnede melding om at administrasjonen på fylket har innstilt på at Vg2 Elenergi og Ekom ved Nordkapp videregående skole legges ned til høsten.

Bakgrunnen for at det ser ut til at studiet ikke vil bli videreført er få elever. Pr. nå er det 5 elever med utdanningsrett som har søkt + 3 voksenelever.

Ut fra normal telling av antall elever er vi dermed over den magiske grensen som er satt til 7 elever. Men slik er det dessverre ikke. Voksenelevene kan merkelig nok ikke være med på å fylle opp en linje.

Hele elektrobransjen på Nordkyn, i Nordkapp kommune og Måsøy kommune er bekymret for effekten av en nedleggelsen.

Undertegnde har vært i kontakt med Nordkyn Kraftlag, Arctic Elektro, Elektroteam, ABUS entreprenør, En Plan B AS og Imagine Nordkyn.

Det er stor aktivitet innenfor fiskeri, transport og turisme på kysten av Finnmark og da spesielt i våre områder. Elektrifiseringen av lakseoppdrett er i full gang.

Landbassert lakseoppdrett er i en startfase i Nordkapp. Elektrifisering av havnene i området er en stor sak som akkurat er i en startfase der Nordkapp Havn er først i løypa. I tillegg skal fiskeflåten elektrifiseres samt transportnæringen der turisttransporten med elbusser fra Honningsvåg til Nordkapp allerede er satt i bestilling. På Ingøy er firmaet Favli i gang med å utvikle en plattform som kombinerer småskala vindkraft med bølgekraft og solkraft.

All ovennevnte aktivitet er avhengig av elektrofagfolk. Å rekruttere fagfolk fra andre deler av vårt fylke har vi erfart er svært krevende. Å rekruttere fra kysten til innlandet er derimot enklere. Det handler om klimaforskjellen.

Dersom våre politikere mener noe med at det skal bo folk også langs kysten av Finnmark, kan vi ikke sitte stille og se på at en linje som både har livets rett og som er særdeles viktig for både beredskapen og utviklingen legges ned.

NettiNord (Repvåg Kraftlag) har svært få søkere på ledige montørstillinger, bortsett fra de vi selv har hatt som lærlinger og som er fra området. Det samme opplever også de andre selskapene i vår bransje.

For å kunne bo på vår værharde kyst bør ungdommen ha den rette klimakompetansen. Det er noe du får ved å vokse opp på kysten.

Vår næring ser med stor uro på de store utfordringene vi vil få med å rekruttere fagfolk uten den lokale utdanningsinstittusjonen.